आटपाडी येथील धाडसी जबरी चोरीचा उलगडा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेस यश .


  • आटपाडी येथील धाडसी जबरी चोरीचा उलगडा.
  • स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेस यश.
सांगली - दि.०७/१०/२०१९ रोजी आटपाडी पोलीस ठाणे हद्दीत कॅश कलेक्शन व भरणा करणारे कंपनीचे मोटर सायकल वरून आटपाडी येथील फिल्पकार्ट, एलआयसी, इंन्स्टाकार्ट, डिलीव्हरी कंपनी व ईको एक्सप्रेस कंपनीची ११६२०३१/- रूपये कॅश घेवन करगणी बँकेमध्ये जाणारे कर्मचारी यास वाटेत अज्ञात दोन इसमांनी मोटर सायकल वरून येऊन अडवन त्यांचेकडील असलेली बॅगमधील ११६२०३१/- रूपये रोख रक्कम जबरदस्तीने मारहाण करून चोरून नेली होती याबाबत आटपाडी पोलीस ठाणे येथे कॅश कलक्श्न व भरणा करणारे कर्मचारी श्री.मोहन सखदेव शिंदे वय.३४ धंदा.खाजगी नोकरी रा.आटपाडी यांनी याबाबत आटपाडी पोलीस ठाण्यात अज्ञात दोन इसमाबाबत फिर्याद दिली होती. 


मा. पोलीस अधीक्षक श्री सुहेल शर्मा, अपर पोलीस अधीक्षक मनिषा दुबुले मॅडम, यांनी सांगली जिल्हयातील अभिलेखावरील घरफोडी, जबरी चोरी, रोड रॉबरी, मोटार सायकल चोरी, यासारखे आरोपी चेक करीत, गुन्हे उघड करण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांनी प्रत्येक विभागात अधिकारी कर्मचारी याचे खास पथक तयार करुन पेट्रोलिंग करीत जिल्हयातील अभिलेखावरील घरफोडी, जबरी चोरी, रोड रॉबरी, मोटार सायकल चोरी, यासारखे आरोपी चेक करीत, गुन्हे उघड करण्याबाबत सुचना दिल्या, त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांचे सुचनेप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण शिदे, पोहेकॉ/बिरोबा नरळे, निलेश कदम, संदीप गुरव, सागर लवटे, संदीप नलवडे, संतोष गळवे, अनिल कोळेकर, शंकर पाटील असे सांगली शहरात पेट्रोलींग व अभिलेखावरील आरोपी चेक करीत असताना पथकास बातमीदाराकडुन बातमी मिळाली की, तिन संशयीत इसम इसम हे विना नंबरची काळे लाल रंगाची बजाज पल्सर मोटर सायकल घेवुन संशयीतरित्या सांगली आरटीओ कार्यालयाचे बस स्टॉप जवळ थांबले आहेत अशी माहीती मिळाली. मिळाले बातमीप्रमाणे वरिल अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्या ठिकाणी छापा मारून वरिल संशयीत तिघांना ताब्यात घेवन त्यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांचे कब्जात रोख रक्कम मिळुन आली तसेच त्यांचे कब्जात विना क्रमांकाची बजाज पल्सर २२० मोटर सायकल मिळुन आली यावरून त्यांचा संशय आल्याने त्यांना अधिक विश्वासात घेवून विचारले तेव्हा त्यांनी आपण आटपाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वरिल नमूद गुन्हा  केल्याचे सांगीतले. 


ताब्यातील इसमांची नांवे . धनराज ऊर्फ सोन्या सतीश पाटील वय.२५ रा शि. हौ. सोसायटी साखर कारखाना समोर सांगली . रोहित शशिकांत भगत वय.१९ रा  बिसूर ता. मिरज जि . सांगली 3. लक्ष्मण मारुती सिंदगी वय.२३ रा.साखर कारखाना वसाहत. सांगली . असे असून त्यांच्या कब्जातील रोख रक्कम ४.१०,०००/- रूपये,३ महागडे मोबाईल ११५०००/- व गुन्हयात वापरलेले वाइन एक बजाज पल्सर २२० मोटर सायकल ९५०००/- असा एकुण ६,२०,000/- रू किंमतीचा मुद्दमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. 


यातील फिर्यादी हा नेहमी कॅश कलेक्शन करीता येत असता त्याचेवरती पाळत ठेवुन तो आटपाडी येथुन वेगवेगळया कंपनीची कॅश  कलेक्शन साठी जात असताना त्यास वाटेत अडवुन जबरीने रोख रक्कम काढून घेवून हा गुन्हा केला आहे. सदरची कारवाई ही पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांचे मार्गदर्शन  पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण शिंदे , पो.हे.कॉ.बिरोबा नरळे,संतोष गळवे, निलेश कदम, सागर लवटे, संदिप गुरव, संदिप  नलावडे, अनिल कोळेकर, शंकर पाटील यांनी केली.