प्रामाणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.